BT SÜREÇ YÖNETİMİNE GİRİŞ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; "Bilgi Teknolojileri Süreç Yönetimi" alanında uzmanlaşmayı sağlamak, sektörlere profesyoneller kazandırmaktır. Bu eğitim ayrıca Bilgi Teknolojileri Departmanlarında süreç analizi, süreç tanımlaması ve süreç iyileştirilmesinden sorumlu olan uzman yardımcısı, uzman, orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi ve geliştirmeyi hedef almaktadır.

EMFA BT Süreç Yönetimine Giriş Eğitimi Kapsamı:

 • BT Süreç Yönetimine Giriş
 • Temel Kavramlar ve Prensipler (PUKÖ Döngüsü vb.)
 • Organizasyonel Yapılar (Rol ve Sorumluluklar, RACI Şemaları)
 • Süreçlerin Tasarlanması
 • Süreçlerin Sınıflandırılması ve Hiyerarşisi
 • Süreç Tanımlama
 • Süreç İş Akış Şemaları Oluşturma
 • Süreç Haritası Oluşturma
 • Süreç Performans Kriterleri ve Başarı Faktörleri
 • BT Süreçleri Risk Analiz Çalışmaları
 • BT Süreç Yönetimi - En İyi Uygulamalar (ITIL, COBIT vb.)
 • BT Süreç Yönetimi - Güvenlik Uygulamaları (PCI DSS, 5651, İş Sürekliliği vb.)
 • Süreç İyileştirme Çalışmaları
 • BT Süreç Yönetimi Yeterlilik Sınavı