CMMI-DEV EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; CMMI (Capability Maturatiy Model Integration)’ ın sahip olduğu beş seviye ve yirmi iki süreç alanı ile alakalı temel bilgilendirmeyi yaparak katılımcılara farkındalık kazandırmaktır. 

Eğitim Kapsamı: 

1. Seviye - Başlangıç: Çok Düşük Kalite*Çok Yüksek Risk

2. Seviye - Temel Proje Yönetimi - Düşük Kalite*Yüksek Risk

• Gereksinim Yönetimi (REQM)
• Proje Planlama (PP)
• Proje Yönetimi ve Kontrol (PMC)
• Tedarikçi Anlaşma Yönetimi (SAM)
• Ölçüm ve Analiz (MA)
• Süreç ve Ürün Kalite Güvence (PPAQ)
• Konfigürasyon Yönetimi (CM)

3. Seviye - Standart Süreçler Tanımlanmış: Orta Kalite*Orta Risk

• Gereksinim Geliştirme (RD)
• Teknik Çözüm (TS)
• Ürün Entegrasyonu (PI)
• Doğrulama (VAL)
• Geçerleme (VER)
• Kurumsal Süreç Odaklanması (OPF)
• Kurumsal Süreç Tanımlama (OPD)
• Kurumsal Eğitim (OT)
• Bütünleşik Proje Yönetimi (IPM)
• Risk Yönetimi (RSKM)
• Karar Analiz ve Çözümleme (DAR)

4. Seviye: Sayılarla Yönetilen: Yüksek Kalite*Düşük Risk

• Kurumsal Süreç Performansı (OPP)
• Nicel Proje Yönetimi (QPM)

5. Seviye: Sürekli Süreç İyileştirilmesi Yapılan: Çok Yüksek Kalite*Çok Düşük Risk

• Kurumsal Gelişim ve Konuşlandırma Sebep Analizi ve Çözümleme (CAR)
• Kurumsal Performans Yönetimi (OPM)