ISO 20000 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; ISO/IEC 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardının uygunluğunun tetkiki için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunularak katılımcıların tetkik becerileri ve bilgileriyle donatmaktır. ISO 20000 Bilinçlendirme Eğitimi ve İç Tetkikçi Eğitimi sonunda sınav yapılarak katılımcıların denetçilik bilgisi ölçülmektedir.

EMFA ISO/IEC 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi Kapsamı:

 • BT Servis Yönetimi Temel Tanımlar ve Kavramlar
 • Servis Masası Süreci
 • Olay ve Talep Yönetimi Süreci
 • Problem Yönetimi Süreci
 • Konfigürasyon Yönetimi Süreci
 • Değişim Yönetimi Süreci
 • Sürüm ve Yaygınlaştırma Yönetimi Süreci
 • Kapasite Yönetimi Süreci
 • IT Servislerinin Finansal Yönetim Süreci
 • Erişilebilirlik Yönetimi Süreci
 • Servis Seviye Yönetimi Süreci
 • IT Servis Süreklilik Yönetimi Süreci
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi Süreci
 • İş İlişkileri ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Süreci
 • Tetkik Eğitimi
 • Tetkik Planlaması (uygulamalı)
 • Tetkik Soru Listesi Hazırlama (uygulamalı)
 • Tetkik Uygulama Esasları
 • Tetkik Raporlama ve Takip (uygulamalı)
 • Tetkikçi Sınavı (son gün 2 saat)