ISO 22301 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; katılımcılara kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında iş sürekliliği planlarının, felakette kurtarma sistemlerinin ve süreçlerin etkin yönetiminin sağlanması için gerekli bilgilerin verilmesini sağlamaktır.

EMFA ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitiminin Kapsamı:

 • İş Sürekliliği
 • ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Gereksinimleri
 • İş Sürekliliği Prosedürleri
 • İş Sürekliliği Dokümantasyon Yapısı
 • İş Sürekliliği Kontrolleri
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Tetkik Eğitimi
 • Tetkik Planlaması (uygulamalı)
 • Tetkik Soru listesi Hazırlama (uygulamalı)
 • Tetkik Uygulama ve Takip (Uygulamalı)
 • Tetkik Raporlama ve Takip (Uygulamalı)
 • Tetkikçi Sınavı (Son Gün 2 Saat)