ISO 27001 EĞİTİMLER

ISO 27001 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ Logo
ISO 27001 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ
Eğitimin amacı; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının uygunluğunun tetkiki için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunularak katılımcıların tetkik becerileri ve bilgileriyle donatmaktır. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi ve İç Tetkikçi Eğitimi sonunda sınav yaparak katılımcıların denetçilik bilgisi ölçülmektedir. EMFA ISO/IEC 27001 Bilgi…
ISO 27001 BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ Logo
ISO 27001 BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ
Eğitimin amacı; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ve gereklilikleri hakkında kurum, kuruluş ve bireyler için genel bilgilendirme sağlamak, sistemin tüm maddelerine detaylı bir bakış ile standardın nasıl uygulanması gerektiği ve sistemin nasıl kurulduğuna ve işletildiğine dair örnekler ve açıklayıcı bilgiler sunabilmektir. EMFA ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi…