ISO 27001 BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ve gereklilikleri hakkında kurum, kuruluş ve bireyler için genel bilgilendirme sağlamak, sistemin tüm maddelerine detaylı bir bakış ile standardın nasıl uygulanması gerektiği ve sistemin nasıl kurulduğuna ve işletildiğine dair örnekler ve açıklayıcı bilgiler sunabilmektir.

EMFA ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi Kapsamı:

 • Bilgi güvenliği kavramı, önemi ve tarihsel gelişimi
 • Yaşanmış bilgi güvenliği olaylarından örnekler
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • BGYS Standardı ve Özellikleri
 • Hazırlık Adımları
 • Kapsam Belirleme
 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Risk Yönetimi Süreci
 • Bilgi Güvenliği Kontrol Noktaları
 • Güvenlik Politikası
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • Haberleşme ve İşletim Yönetimi
 • Erişim Kontrolü
 • Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Erişim Kontrolü
 • Uyum
 • Uygulamalı ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Aşama 1 ve Aşama 2 Denetimleri Çalışması