ISO 27001 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının uygunluğunun tetkiki için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunularak katılımcıların tetkik becerileri ve bilgileriyle donatmaktır. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi ve İç Tetkikçi Eğitimi sonunda sınav yaparak katılımcıların denetçilik bilgisi ölçülmektedir.

EMFA ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi Kapsamı:

 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gereksinimleri
 • Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Politikası
 • BGYS Prosedürleri
 • BGYS dokümantasyon yapısı
 • BGYS kontrolleri
 • Kurumsal Güvenlik
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • Haberleşme, Ağ ve Sistem Güvenliği
 • Erişim Güvenliği
 • Bilgi Sistemleri Satın Alma
 • Geliştirme ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Tetkik Eğitimi
 • Tetkik Planlaması (uygulamalı)
 • Tetkik Soru Listesi Hazırlama (uygulamalı)
 • Tetkik Uygulama Esasları
 • Tetkik Raporlama ve Takip (uygulamalı)
 • Tetkikçi Sınavı (son gün 2 saat)