AGILE İLE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; Agile Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde çeşitli yöntem ve uygulamalarla AGILE Proje Yönetimi yaklaşımını agile takımları üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Eğitim anlatımdan sonra kurum/kuruluş içerisinde gruplar oluşturularak uygulanacaktır. Her grup belirlediği bir çalışmayı agile yöntemlerini uygulayarak tamamlayacaktır.

EMFA AGILE ile Proje Yönetimi Eğitimi Kapsamı:

 • Agile Manifesto ve Prensipleri
 • Agile Rolleri
 • Agile Toplantıları
 • Agile Yaşam Döngüsü
 • Agile Dönüşümü İçin Önemli Öğeler
 • Scrum, Lean-Kanban, XP, FDD, DSDM vb. Agile Yöntemleri
 • Geleneksel Yöntem ile Agile Yaklaşımının Farklılıkları
 • Aşamalı Olgunlaşma Kavramı Hakkında Farkındalık
 • Geleneksel Roller ve AgiLe Rolleri
 • Müşteriden Gelen Değişikliklerin Fırsata Dönüştürülmesi
 • Agile Projesi Yaşam Döngüsü
 • Agile Projelerinde Kapsam Belirleme
 • Agile Tahminleme
 • Özellik Betimlemesi (Feature Clarification)
 • Kullanıcı Hikayeleri (User Story Hikayesi)
 • Product Backlog Geliştirilmesi
 • Agile Projesi Metrikleri
 • AgileEVM: Agile Projelerde Kazanılmış Değer
 • Agile’da Koçluk ve Mentorluk
 • Agile’da Çatışma Yönetimi
 • Agile ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar