DESIGN PATTERNS İLE NESNE YÖNELİMLİ YAZILIM GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; çok sık rastlanılan sorunlara geliştirilen best practice olarak adlandırabilecek çözümleri anlatmak ve bunu yazılım projelerine nasıl uygulanabileceğini görmektir. Yazılım geliştirme uygulamasında en önemli husus, kaliteli tasarımdır. Tasarım, gelecekteki ihtiyaçlara(gereksinimlere) imkân tanımalı ve proje ekibini sınırlandırmamalıdır.

EMFA DESIGN PATTERNS İle Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Eğitimi Kapsamı:

 • Nesne Yaklaşımı
 • Örnek Problem Modellemesi
 • Dizayn Kalıplarına Giriş
 • Nesnelere İleri Düzey Bakış
 • Bridge
 • Soyut Fabrika Kalıbı
 • Kalıplarla Düşünmek
 • Çeşitlenmeleri Kalıplarla Çözmek
 • Strateji Kalıbı
 • Dekoratör
 • Singleton
 • Observer
 • Template Method
 • Factory Method
 • Command
 • State
 • Builder
 • Diğer Kalıplar