END TO END KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

Eğitimin amacı; Uçtan Uca konfigürasyon hakkında teorik ve pratik bilgiyi kazandırmak, sıfırdan sürekli entegrasyona kadar konfigürasyon yönetim sürecinin tüm aşamalarını projelerde hızlı bir şekilde uygulanabilir hale gelmesini sağlamaktır. IDE'lerden sonra yazılım geliştirmede en çok kullanılması gereken araçlar konfigürasyon yönetim araçlarıdır. Konfigürasyon yönetimi araçlarının kullanıldığı bir projede çalışan yazılımcılar, önceki alışkanlıklarına bir daha geri dönmemekte, aksine çıtayı giderek yükseltmektedir. İlk etapta sadece check-in işlemleriyle dosyaların saklanmasından ibaret olan konfigürasyon yönetim alışkanlıkları zaman içinde, modüllerin yönetimine, labelling, branching gibi aşamalara ilerlemektedir. Bunun ardından yazılımcılar unit test (birim test) araçlarıyla entegre bir sistem kurumakta ve her check-in işleminin ardından baştan aşağı tüm kodları otomatik olarak test eden ve doğru çalıştığını onaylayan mekanizmalar kurmaktadırlar. Bununla da yetinilmeyip, gerçek zamanlı ve otomatik raporlama fonksiyonlarını devreye sokmaktadırlar. Böylece sürekli entegrasyon (continous integration) adı verilen, gerçek zamanlı olarak bütün kodlama aktivitelerinin sürekli olarak otomasyonla yönetildiği bir ortam oluşturulmaktadır.

EMFA END TO END Konfigürasyon Yönetimi Kapsamı:

  • Konfigürasyon Yönetimine Giriş
  • Konfigürasyon Yönetim Kalemleri ve Verileri
  • Roller ve Sorumluluklar
  • Aktiviteler
  • StarTeam-Ant-JUnit Araçlarıyla Sürekli Entegrasyon
  • Labelling ve Promotions
  • Kullanıcı Testlerinin Konfigürasyon Yönetimi
  • Değişiklik Yönetimi
  • Konfigürasyon Yönetim Araçları
  • CMMI Seviyelerine Göre Konfigürasyon Yönetim Pratikleri