GEREKSİNİM ANALİZİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; yazılım projelerinin ilk adımı olan gereksinimi analizinde gereksinimlerin eksiksiz ve doğru tanımlanması gerekmektedir. Bu, yazılım projelerinin başarıya ulaşması için en önemli etkendir. Başarısız sonuçlanan yazılım projelerinin %60 'ından fazlasının gereksinim analizi aşamasından kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Bu eğitim, tam ve hedefe uygun gereksinim analizinin yapılması için kullanılacak temel yöntemleri ve bunların yazılım projelerindeki pratik uygulamalarını kapsamaktadır.

EMFA Gereksinim Analizi Ve Yönetimi Eğitimi Kapsamı:

 • Giriş
 • Use Caseler – Kullanım Senaryoları
 • Hedef Seviyeleri
 • Senaryolar
 • Alternatif Yollar
 • İş Süreçleri Modelleme
 • Diğer Gereksinimler
 • Sık Karşılaşılan Sorunlar
 • Pratik Uygulamalar ve Tavsiyeler
 • Gereksinimler Nedir?
 • Gereksinim Analiz Süreci
 • Projeyi Ayağa Kaldırma
 • Olay Temelli Use Caseler
 • Gereksinimleri Keşfetmek
 • Fonksiyonel Gereksinimler
 • Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler
 • Kabul Kriterleri
 • Kalite Denetimi
 • Prototipler ve Senaryolar
 • Gereksinimleri Yeniden Kullanma
 • Gereksinim Yönetim Araçları