KURUMSAL UYGULAMA GELİŞTİRME MİMARİSİ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; yazılım projelerindeki maliyetleri minimuma indirmektedir. Yazılım projelerinde programlamaya ait maliyetlerin %90'ı bakım aşamasında harcanmaktadır, bakım aşamasındaki bu maliyetlerden tasarruf edilebilmesi kolay yönetilebilir kod yazılmasına bağlıdır. Bu da sağlam ve kaliteli bir yazılım geliştirme mimarisini gerektirir.

EMFA Kurumsal Uygulama Geliştirme Mimarisi Eğitimi Kapsamı:

  • Sorumluluk Temelli Yazılım Geliştirme
  • Object Oriented Development
  • Dependency Injection
  • Design Patterns
  • Spring Framework-Hibernate Araçlarının Birlikte Kullanımı
  • Web Tabanlı Uygulamaların Mimarisi ve MVC Uygulamaları
  • Domain Driven Design
  • Servis ve Model Nesnelerinin Yönetimi