SCRUM İLE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; Agile Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde en popüler agile proje yönetimi çerçevesi olan Scrum kurallarının tanıtılarak agile takımları üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında Scrum yaratıcıları olan Jeff Sutherland ve Ken Schwaber ‘ın anlatımlarından yola çıkılacaktır.

EMFA SCRUM ile Proje Yönetimi Eğitimi Kapsamı:

 • Geleneksel Yazılım Yaşam Döngüleri
 • Agile, Agile Manifesto ve Agile Metodolojiler
 • Scrum Çerçevesi ve Teorisi
 • Scrum Rolleri
 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Development Team
 • Scrum'da İteratif Yaklaşım: Sprint
 • Scrum Toplantıları
 • Scrum Planning
 • Daily Scrum
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
 • Scrum Çıktıları
 • Product Backlog (User Stories ve Epic)
 • Sprint Backlog
 • Burdown Charts
 • Product Increment
 • Tamamlandı Kriteri (Definition of Done)
 • Uygulama