TEST YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; test planlama, test işletimi ve sonuç raporlamaya ilişkin test sürecinin sistematik bir yapıda nasıl yönetileceğine ve nasıl uygulanacağına ait doneler ile katılımcıları donatmaktır. Birim testlerinden kabul testlerine kadar uzanan yelpazede test stratejilerini geliştirecek ve yazılım testlerinin incelikleri öğrenilecektir.

EMFA Test Yönetimi Eğitimi Kapsamı:

 • Yazılım Hatalarının Kaynakları
 • Kalite Odaklı Test
 • Yazılım Test Süreci ve Yönetimi
 • Yazılım Testleri ve IEEE
 • Yazılım Testleri ve CMMI
 • TMMI(Test Maturity Model Integration) Nedir?
 • TMMI Genel Bakış
 • Test Personelinin Özellikleri
 • Birim, Entegrasyon ve Sistem Testleri
 • Kabul Testleri
 • Alfa ve Beta Testleri
 • İşlevsellik, Kullanılabilirlik ve Güvenlik Testleri
 • Performans ve Yük Testleri
 • Regresyon Testleri
 • Test Stratejileri
 • Gereksinim Temelli Test
 • “Test Driven Development”
 • Manuel Testler
 • Otomatik Testler ve Test Araçları
 • Test Planı Hazırlama
 • Test Ortamları
 • Test İşleri ve Görevlendirme
 • Test Teknikleri
 • Statik ve Dinamik Testler
 • Kutu Testleri
 • İzlenebilirlik
 • Test Senaryoları ve Test Prosedürleri
 • Testlerin Uygulanması ve Bulguların İşlenmesi
 • Test Sonuçlarının Raporlanması
 • Test Günlüğü
 • Test Özet Raporları
 • Test Hata Raporları
 • Grup Uygulamaları ve Öneriler