UML (UNİFİED MODELLİNG LANGUAGE) EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; katılımcılara etkin bir şekilde UML (Unified Modelling Language) ‘i nasıl kullanacaklarını öğretmektir. UML, nesne yönelimli dillerle yazılmış kodların şematize edilmesi için kullanılan standart notasyondur. UML kullanmanın başlıca iki amacı, yazılım projelerini dokümante etmek veya daha henüz çözülmemiş problemleri bütün resmi görerek çözmektir. UML, programcıların birbirleriyle iletişim kurması için ortak notasyon sunması ve karmaşık kavramları özlü bir şekilde anlatma imkanı vermesi açısından yararlıdır.

EMFA UML (Unified Modelling Language) Eğitimi Kapsamı:

  • UML Genel Bakış
  • Use Case Diyagramları
  • Gereksinim Analizi
  • Class Diyagramları
  • Sequence ve Collaboration Diyagramları
  • Statechart Diyagramı
  • Yazılım Tasarım Modellemesi
  • Diğer Diyagramlar
  • UML'in Kullanımına Yönelik Senaryolar
  • UML – RUP(Rational Unified Process) Bağlılığı