SİSTEM ANALİZİ

Operasyonel performansınızı arttırın
Sistem, bir veya birden fazla hedefi ya da amacı gerçekleştirmek veya sonuca ulaşmak üzere bir arada çalışan, birbiriyle ilişkili bileşenlerden oluşan, aynı zamanda girdi ve çıktıları bulunan, kısıtları belirlenmiş bir bütündür.

• Sistemin Çözümlenmesi
• Sorunun Ortaya Çıkarılması
• Amaçların Belirlenmesi
• Amaca Uygun Seçeneklerin Bulunması
• Bulunan Seçeneklerin İncelenmesi
• En Uygun Seçeneğin Seçilmesi
• Düzenlenme
• Uygulama ve İzleme
• Genel Değerlendirme 

Aşamalarını içerisinde barındıran sürece Sistem Analizi denilmektedir. Üst düzey verimlilik, kısa sürede hedeflere erişim, kar payının artması, veri ile bilgi arasındaki uyumsuzlukların ve hataların giderilmesi sistem analizinin avantajları arasındadır.

EMFA Yazılım & Danışmanlık, firmalara operasyonel performanslarını arttırmak amacı ile var olan sistemlerden daha iyi bir sistem tasarlanması, belirlenen hedefler doğrultusunda implementasyonun ve uygulamada olan sistemlerin analiz edilerek düzenlenip geliştirilmesi projelerini gerçekleştirmektedir.

EMFA Sistem Analizi Hizmetleri:

  • WFM Implementasyon (Workforce Management Implementation)
  • Çağrı Yönetim Sistemi
  • CRM Implementasyon (Customer Relationship Management Implementation)
  • Performans Yönetim Sistemi İmplementasyonu
  • Süreç Yönetim Platformu Uygulamaları