SİSTEM YÖNETİMİ VE TESTİ

Yazılım gereksinim (requirement) testlerinin gerçekleştirilmesinin ardından sistemin tamamını ele alarak sistem gereksinimlerinin oluşturulmasını sağlayan Sistem Testi, yazılımın ve donanımın, belirtilen ile sistemin uyumunu değerlendirmek için tam ve entegre bir sistem üzerinde yapılan test olduğunu belirtir. Birim Testi ve Entegrasyon Testi aşamalarından sonra gerçekleştirilen sistem testi; yazılımın performans, desteklenebilirlik, güvenlik, güvenilirlik gibi yazılım kalite niteliklerinin incelenmesini sağlar. 

Bir kural olarak, sistem testi, girdi olarak çıktı, "entegre" tüm yazılım bileşenlerini alır entegrasyon test ve yürürlükteki herhangi bir donanım sistemi ile entegre olarak çalışan yazılım sisteminin kendisini de göz önüne alır.

Birim testi tamamlanmadan gerçekleştirilemeyen Entegrasyon Testi, proje üzerinde kullanılan farklı bileşenlerin birbiri ile uyumluluğunu, bu bileşenlerin amacına uygunluğunu değerlendirmekle birlikte var ise söz konusu bileşenlerin hatalarını ve eksikliklerini ortaya çıkarmak için yapılır. Entegrasyon testi amacı entegre yazılım birimleri arasındaki tutarsızlıkları, alt sistemler arasındaki uyumsuzlukları ya da sistemin çalışmasını engelleyecek faktörleri tespit etmektir. 

Farklı yazılım test türlerini içeren liste oldukça uzatılabilmektedir. Belirtilen yazılım testi türleri, sistem testi sürecinde dikkate alınması gerekli testler içerisinden örnek mahiyetinde verilmiş olup oldukça yaygın şekilde kullanılanlar içerisinden derlenmiştir.

EMFA BT Yönetimi ve Test Hizmetleri:

 • Dayanıklılık Testi
 • Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Testi
 • Güvenlik Testi
 • Hata Yönetimi Testi
 • Kullanılabilirlik Testi (Kullanıcı Dostu Test)
 • Kurulum Testi
 • Taşınabilirlik Testi
 • Tutarlılık Testi
 • Uygunluk Testi
 • Uyumluluk Testi
 • Ölçeklenebilirlik Testi
 • Stres Testi
 • Yazılım Performans Testi
 • Yeterlilik Testi
 • Yük Testi