DANIŞMANLIK

ISO 12207 DANIŞMANLIĞI Logo
ISO 12207 DANIŞMANLIĞI
  Yazılım projeleri; planlama, isterlerin doğru tanımlanmaması, süreç yönetiminin sağlanamaması gibi gerekçeler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanabilmekte en iyiihtimalle ise hedeflenenden daha uzun sürelerde ve/veya beklenenden yüksek maliyetlerde sonuçlanabilmektedir. Bu durum hem sağlayıcı için hem de müşteri için hüsranla sonuçlanabilmekte hatta bazı durumlar da karşılıklı anlaşmazlıkların hukuksal…
ISO 25051 DANIŞMANLIĞI Logo
ISO 25051 DANIŞMANLIĞI
Yazılım sektörü hızla gelişen ve büyüyen bir sektör haline gelmiştir. İnsan yaşamına değer katan, yaşamı kolaylaştıran ve alışverişten, seyahate, bankacılık işlemlerine, resmi işlemlere, sosyal iletişime kadar yaşamımızın her alanında erişilebilirliği arttıran yazılım ürünleri, yazılım geliştiren firmaların güçlenmesinde en önemli etken haline gelmiştir. Teknoloji devinimi ile birlikte insanların,…
ISO 22301 DANIŞMANLIĞI Logo
ISO 22301 DANIŞMANLIĞI
Kurum ve kuruluşların iş sürekliliğini sağlayarak yönetebilmesi amacını taşıyan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISYS), işlerin kesintiye uğramasını olabilecek en düşük değere getirecek olup herhangi bir kesinti yaşandığında uygulanması gereken stratejiyi belirleyecek ve oluşabilecek zararı en alt seviyeye çekerek, en az hasarla krizin atlatılmasını sağlayacak koşulların oluşmasını sağlayacaktır. ISO/IEC…
ISO 27031 DANIŞMANLIĞI Logo
ISO 27031 DANIŞMANLIĞI
Bir kesintiye ya da aksaklığa sebep olan risklerin gerçekleşmesinden sonra kurum ya da kuruluşun ürünlerinin, hizmetlerinin önceden belirlenmiş tahammül edilebilirlik seviyelerinde sunumlarına ara vermeyerek devam edebilmesine iş sürekliliği adı verilir. Gelişen teknoloji çağında birçok kurum ve kuruluşun ürünlerinin, hizmetlerinin sunulması adına ilişkin süreçler bilgi ve iletişim teknolojilerine…
ISO 20000 DANIŞMANLIĞI Logo
ISO 20000 DANIŞMANLIĞI
BT hizmetlerini yöneterek bir ya da birden fazla iş birimine destek verebilir hale getirmeyi sağlayan ITIL, en iyi uygulamaların (best practices), tecrübelerin bir araya getirilerek toplanması ile oluşturulmuş bir kütüphanedir. Birbirleri ile sürekli ilişkili olup bir puzzle’ın parçaları gibi birbirlerinden ayrı düşünülemeyen ve toplamda on bir adet modülün birleştirilmesi ile meydana gelen BT Hizmet…
ISO 27001 DANIŞMANLIĞI Logo
ISO 27001 DANIŞMANLIĞI
Bilgi güvenliği standardı, BS 7799-2’nin revize edilip 2005 in sonlarında ISO 27001:2005 olarak değiştirilmesiyle yürürlüğe giren, ardından 2013 yılında son revizyonuna uğrayarak ISO 27001 olarak yayınlanan bu standart, kurumların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının en yeni versiyonu olan “ISO/IEC…
ISO 33000 (ISO 15504) - SPICE DANIŞMANLIĞI Logo
ISO 33000 (ISO 15504) - SPICE DANIŞMANLIĞI
Yazılım geliştirme projelerinin yönetim tarafı, çoğunlukla yetersiz planlama, geliştirme süreçlerinin tam anlaşılamaması, iyi bir yönetim çerçevesinin olmayışı gibi problemlerle karşı karşıyadır. Bu çerçevede daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu standartlardan biri olan, yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirleyen ISO 33000 (ISO…
ISO 15408 ORTAK KRİTERLER DANIŞMANLIĞI Logo
ISO 15408 ORTAK KRİTERLER DANIŞMANLIĞI
Bilgi Teknolojileri Ürün Geliştiricileri ve Müşterileri için Ortak Kriterler TS ISO/IEC 15408 (Common Criteria) Sertifikasyon Danışmanlığı, bilişim sektöründe ürün geliştiricilerinin ürettikleri güvenlik ürünleri için iddia ettikleri fonksiyonel özelliklerin, müşteri veya üreticiden bağımsız bir kuruluş tarafından belirli bir standarda uygun olarak test edilmesi, uygunluğun belgelendirilmesi ve durumun…
ISO 9001 DANIŞMANLIĞI Logo
ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
ISO 9001, Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu tarafından geliştirilmiş ve sürekli geliştirilmeye devam eden uygulandığı işletmeleri tüm yönleriyle ele alarak geliştirmek üzere yapılması gerekenleri tanımlayan, en çok bilinen ve uygulanan ISO (International Organization for Standardization) standardıdır. ISO 9001 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına…
CMMI DANIŞMANLIĞI Logo
CMMI DANIŞMANLIĞI
CMMI (Capability Maturity Model Integration) – Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu, yazılım süreçlerinde maliyet, performans ve vakit tayini gibi konulardaki yaşanması muhtemel aksaklıkları ortadan kaldırarak yazılım süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan, dünya genelinde popüler ve önemli bir modeldir. Kamuda ve özel sektörde, birçok kuruluşta CMMI temeli bulunan yazılım süreçlerinin…
BT DANIŞMANLIĞI Logo
BT DANIŞMANLIĞI
Danışmanlık tecrübelerimizi aktarabileceğimiz başlıca alanlar:• BT Strateji Geliştirilmesi• Veri Tabanı Sunucuları• Veri Temizleme ve Düzenleme• Uygulama ve Veri Tabanı Performans Yönetimi• VoIP Uygulamaları• Mobil iş Çözümleri• Enerji Tasarrufu ve Yönetimi• Var Olan BT Altyapısının İncelenmesi• Kurumsal Uygulama Entegrasyon Stratejileri ve Danışmanlığı• Uygulama Mimarisi Analizi• İş Senaryoları Detaylandırılması•…