BT DANIŞMANLIĞI

Danışmanlık tecrübelerimizi aktarabileceğimiz başlıca alanlar:

• BT Strateji Geliştirilmesi
• Veri Tabanı Sunucuları
• Veri Temizleme ve Düzenleme
• Uygulama ve Veri Tabanı Performans Yönetimi
• VoIP Uygulamaları
• Mobil iş Çözümleri
• Enerji Tasarrufu ve Yönetimi
• Var Olan BT Altyapısının İncelenmesi
• Kurumsal Uygulama Entegrasyon Stratejileri ve Danışmanlığı
• Uygulama Mimarisi Analizi
• İş Senaryoları Detaylandırılması
• İş ve Teknik Analiz
• Teknolojiye Özel Destek ve Bakım Danışmanlığı
• Uygulama Pratiğinin Detaylandırılması
• Uygulama Eğitimi

Ağ Yönetimi 

• Ağ performanslarının anlık ve geçmişe yönelik takibi ve raporlanması
• Ağ cihazlarının otomatik keşfi ve haritalanması
• Netflow, Jflow vb. gibi cihaz bilgilerinin detaylı takip edilmesi ve raporlanması
• Ağ üzerindeki her türlü log bilgisinin toplanması ve tarihsel olarak raporlanması
• Değişiklik yönetimi yapılması
• Ağ cihazları içinde detaylı konfigürasyon yönetimi yapılması

Sistem ve Uygulama Yönetimi 

• Sanal ya da fiziksel sunucuların anlık ve geçmişe yönelik takip edilmesi
• Sunucular üzerinde çalışan uygulamaların process, servis vb. gibi parametrelerle takip edilmesi
• Şirketlerin kendi yazdığı özel uygulamaların takip edilmesi
• Güvenlik cihazlarının ve uygulamalarının detaylı takibi ve tek merkezden raporlanması

Sanallaştırma Yönetimi 

• Vmware ortamlarınızın tek merkezden yönetilmesi
• Sanal ortam bileşenlerinin ilişkilerinin otomatik olarak çıkarılması
• Geçmişe doğru tüm verilerin tutularak istenildiği zaman bu verilere ulaşılabilmesi
• Kapasite yönetimi ve planlaması yapılarak maliyetlerin kontrol altında tutulması
• Performans verilerinin toplanması
• Atıl ve dağınık sanal ortamların algılanması

Depolama Yönetimi 

• Üretici bağımsız tüm bilinen depolama cihazlarının yönetilmesi
• Performanslarının izlenmesi
• Hangi hostun hangi portta olduğu, kullanım oranları, konfigürasyon verileri gibi onlarca parametrenin istenilen formatlarda ve zamanlarda raporlanabilmesi
• İstenen kadar üretici cihazlarının tek merkezden izlenebilmesi en iyi tecrübelerin derlendiği başlıca başvuru kaynağıdır.
• Hizmet Sürekliliği Yönetimi
• Hizmet Seviyesi Yönetimi
• Hizmet Katalog Yönetimi
• Erişebilirlik Yönetimi
• Bilgi Güvenliği Yönetimi
• Değişiklik Yönetimi
• Varlık Yönetimi
• Konfigürasyon Yönetimi
• Hizmet Validasyonu ve Testi
• Erişim Yönetimi
• Bilgi Yönetimi
• Problem Yönetimi
• CMDB
• Hizmet Masası
• Event Yönetimi
• Olay Yönetimi
• Talep Yönetimi
• Geçiş Planlaması ve Desteği
• Sürüm ve Yaygınlaştırma Yönetimi
• Kapasite Yönetimi

Ayrıca güvenlik konusunda da; 

• Son kullanıcı güvenliği ( End Point Protection )
• Network güvenliği ( NAC, Firewall )
• Veri güvenliği ( Network & Client DLP )
gibi hizmetlerimizle kritik önem arz eden veriler ve ağ yapınız koruma altında olacaktır.

Herhangi bir felaket anında işler durumda tutabilmek için sizlere sunacağımız Felaket Yönetimi senaryolarında;

• Sürekli Veri kopyalama ( Continuous LAN / WAN Replication )
• Otomatik replikasyon neticesinde son kullanıcıların yeniden yönlendirilmesi ( High Availability )
• Sanallaştırılmış sunucu desteği ( Vmware, Hyper-V & Citrix Zen Server Protection )
• Exchange, SQL, Sharepoint, IIS, Dynamics CRM, Oracle gibi uygulamaların yanı sıra Windows ve Linux/Unix koruması ( Custom Application Protection)

Tasarım

BT planlaması, işletmenin ihtiyaç duyduğu uygulamalarla beraber çalışması gereken donanım ve alt yapının saptanması ve tasarım çalışmalarının yapılması gerekir. 
• Hardware
• Software
• Networking
• Security

İnşaat

BT vizyon stratejisinin oluşturulması gerekir.
• Kullanılacak kablonun kategorisine dikkat edilmelidir.
• Aktif cihazlar birbirleri ile fiber haberleşmelidir.
• Ürünlerin markalarına ve birbirleri ile uyumuna dikkat edilmelidir.
• Network performans test raporları istenmelidir.
• Alçak faz odaları yapılmalıdır.
• Sunucu odası fizibilitesi yapılmalı ve Analiz Onayı alınmalıdır.
• Sunucu odası Uygulanabilirlik ve iş bölüm raporu hazırlanmalıdır.
• Su baskını, elektrik kaçağı ya da kesilme gibi sorunlar için erken uyarma sistemleri kullanılmalı.
• UPS ve Klima sistemleri kullanılmalıdır.
• Hasta Yönlendirme ekranları kullanılmalı.
• Personel giriş-çıkış takıp sistemleri kullanılmalı.
• Ameliyathane gibi önemli noktalara kişi tanıma sistemleri (kart okuyucu) konulmalı.
• Güvenlik kameraları kullanılmalı.
• Radyo Frekans düzey ölçümleri yapılmalı.
• Veri kurtarma stratejisi yapılmalı ve uygulanmalı.

Teslimat

BT altyapısının oluşturulması gerekir.
• BT topolojinin oluşturulması
• Donanım seçimi
• Active Domain yapısının kurulması
• Network ağının projesi
• Sistem güvenlik projesi
• Uzak lokasyon bağlantıları
• WIFI güvenliği ve guest access
• Yedekleme sistemleri
• Sanallaştırma çözümleri
• Antivirus ve antispyware kurulumu ve konfigürasyonu
• 5651 kanunu kapsamı

Operasyon 

• BT Telekom altyapı ve operasyon
• Müşteri memnuniyeti
• ISO 27001, 9001, 14001, 16001 gibi sertifikaların alınması
• Enerji Yönetimi
• Güç Yönetimi
• Merkezi Sistem Yönetimi