ISO 12207 DANIŞMANLIĞI

 

Yazılım projeleri; planlama, isterlerin doğru tanımlanmaması, süreç yönetiminin sağlanamaması gibi gerekçeler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanabilmekte en iyiihtimalle ise hedeflenenden daha uzun sürelerde ve/veya beklenenden yüksek maliyetlerde sonuçlanabilmektedir. Bu durum hem sağlayıcı için hem de müşteri için hüsranla sonuçlanabilmekte hatta bazı durumlar da karşılıklı anlaşmazlıkların hukuksal boyutlara taşınması ile sonuçlanabilmektedir. Sağlayıcı ve müşterinin ister ve beklentilerinin tam olarak karşılanabilmesi için yazılım projelerinin başlatılma aşamasından uygulamadan çekileceği yani ömrünü tamamladığı aşamaya kadar uluslararası arenada yüksek kabul görmüş ve süreçlere katkısı kanıtlanmış standartlara uygun olarak geliştirilmesi önerilmektedir.

ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı; tüm yazılım projeleri için geçerli olan uluslararası arenada yüksek kabul görmüş bir standarttır. Proje fikrinin ortaya koyulmasından, yani başlangıç aşamasından bitişine yani ürünün uygulamadan kaldırılmasına kadar geçerli olacak yazılım yaşam döngüleri için bir süreç önerir. ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı; sağlayıcı, geliştirici, yönetici, teknisyen ve müşteri rollerinin tamamı için yazılım geliştirme sürecine ortak bir dille dahil olunduğu bir yapının oluşturulmasını hedeflemektedir.

EMFA ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Danışmanlık Kapsamı:

  • Mevcut Durum Analizi
  • Projelendirme
  • Belgelendirme Süreci Genel Danışmanlığı
  • Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Eğitimleri
  • Resmi Denetim Sürecinde Refakat