ISO 22301 DANIŞMANLIĞI

Kurum ve kuruluşların iş sürekliliğini sağlayarak yönetebilmesi amacını taşıyan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISYS), işlerin kesintiye uğramasını olabilecek en düşük değere getirecek olup herhangi bir kesinti yaşandığında uygulanması gereken stratejiyi belirleyecek ve oluşabilecek zararı en alt seviyeye çekerek, en az hasarla krizin atlatılmasını sağlayacak koşulların oluşmasını sağlayacaktır.

ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı niteliği daha yüksek bir iş sürecinin yaşatılması sağlanmakla birlikte şirketin sahip olduğu iş gücünün ve kaynakların en verimli ve etkin şekilde kullanılması ile şirkette maksimum kar minimum maliyet etkilerinin görülmesini sağlamaktadır.

EMFA Yazılım Danışmanlık, ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda yasal olarak uyumlu hale getirip kritik işlerinizin sürekliliğini sağlamakla birlikte iş sürekliliği yönetim sistemi (BCMS) kurmanızda size rehberlik etmektedir. EMFA, ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı gereğince iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, takip edilmesi, sürekliliğinin devamlı hale getirilmesi ve daima daha iyi duruma getirerek iyileştirilmesi için risk ve tehlike yaklaşımı kapsamında işlerin aksaması ya da kesintiye uğraması halinde olası sonuçların kurum ve kuruluşların ürün veya hizmet sunmalarını sağlamasının ve önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyede devam edilmesine yönelik mevcut ya da olabilecek tehditleri belirleyerek yönetilmesini sağlar. EMFA, ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile olası krizlerin ardından toparlanma sürecinin kısa sürede iyileştirilmesini ve olayların etkilerini en aza indirilmesini sağlayarak iş sürekliliği uygulamalarını destekleyip müşteri memnuniyetini artırmakla birlikte firmanın sahip olduğu itibarı ve güvenirliliğini yükseltir.

EMFA ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Kapsamı:

  • Mevcut Durum Analizi
  • Projelendirme
  • Belgelendirme Süreci Genel Danışmanlığı
  • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimleri
  • Resmi Denetim Sürecinde Refakat