ISO 25051 DANIŞMANLIĞI

Yazılım sektörü hızla gelişen ve büyüyen bir sektör haline gelmiştir. İnsan yaşamına değer katan, yaşamı kolaylaştıran ve alışverişten, seyahate, bankacılık işlemlerine, resmi işlemlere, sosyal iletişime kadar yaşamımızın her alanında erişilebilirliği arttıran yazılım ürünleri, yazılım geliştiren firmaların güçlenmesinde en önemli etken haline gelmiştir. Teknoloji devinimi ile birlikte insanların, yazılım uygulamalarından beklentileri artmış, yazılım uygulamaları çoğu durumda beklentilerinde üzerinde çözümler üretmeye başlamıştır.

Yazılım ürünlerini kullanmaya başladığımızda ya da bir hedefin yakalanmasına yönelik yazılım ürünü edinmek istediğimizde, “böyle bir özelliği de olsaydı!” , “bu hatayı neden veriyor?”, “peki, tamam ama ben şimdi bu işlemi yapmak için nereye basmalıyım?”,  gibi soru ve düşünceler oluşur. Kullanıcıların yazılımdan memnun olması, yazılımın istenilen fonksiyonları karşılayabilmesi ve geliştiricilerin hedeflediği faydayı sağlayabilmesi için yazılım üretiminde kalite standartlarının karşılanması öncelikli hale gelmiştir. Yazılım ürünleri için kalite vazgeçilmez bir etkendir. TS ISO/IEC 25051 Yazılım Mühendisliği – Sistem ve Yazılım Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirme SQuarRE – Kullanıma Hazır Yazılım Ürünleri (RUSP) Kalitesi İçin Gereksinimler ve Test Talimatları Standardı, hem yazılım gereksinim ve kalite değerlendirmesinde hem de test dokümantasyonunun nasıl tutulması gerektiğine yönelik kalite gereksinimlerini yakalamak üzere yayınlanmış ve uygulanmaktadır.

 

TS ISO/IEC 25051 Standardı Kapsamı

-       Kullanılmaya Hazır Yazılım Ürünleri için Kalite Gereksinimleri

RUSP (Ready to Use Software Product) – Kullanılmaya Hazır Yazılım Ürünleri

-       RUSP Ürünleri için Testlerin Yapılabilmesi Amacıyla Gerekli Test Dokümantasyonu Gereksinimleri

• Test Planları
• Test Dokümantasyonu
• Test Açıklamaları
• Test Sonuçları

-       RUSP Ürünleri için Uyumluluk Değerlendirme Yönergeleri

Ürünün emniyet ve iş kritikliği ile ilgili sağlanması gereken önerileri de içerir.

 

TS ISO/IEC 25051 Standardına Dair Bilinmesi Gerekenler

-          Bu standart bir ürün standardıdır. Yazılım ürününün belgelendirmesi söz konusudur.

-          Ürünün testleri, TSE tarafından yapılmaktadır.

-          Ürünün belgelendirmesi için öncelikle ürünün sistematik bir yazılım yaşam döngüsü kapsamında geliştirilmiş olması gerekmektedir.

-          Test planları, test sonuçları dahil RUSP Testleri ve gereklilikleri tanımlanmalıdır.

-          Ürün gereksinim tanımlamaları ve kullanıcı kılavuzları standardın ilgili maddelerindeki gereklilikleri karşılamalıdır.

-          Bu dokümanlar TSE tarafından firmada yapılacak ürün denetiminde kanıt olarak değerlendirme kanıtı olarak kullanılacaktır. 

 

EMFA Danışmanlık Hizmetleri

-          Mevcut Durum Analizi

-          Belgelendirme Süreci Genel Danışmanlığı

-          Değerlendirme Kanıtlarının Hazırlanması

-          Resmi Denetim Sürecinde Refakat

  Konularında firmanıza süreç ve dokümantasyon danışmanlığı sağlanmaktadır.