SİBER GÜVENLİK

WEB UYGULAMA GÜVENLİĞİ TESTİ Logo
WEB UYGULAMA GÜVENLİĞİ TESTİ
Genel olarak herhangi bir ağ üzerinden erişimin sağlandığı programlara web uygulamaları adı verilir. Bu ağ sadece belli bir kurum içerisindeki bilgisayarlara özel olan intranet, internet ya da farklı bir ağ çeşidi olabilir. Sunucu taraflı ve istemci taraflı teknolojiler olmak üzere birden fazla teknolojinin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması prensibine dayanan web uygulamalarının güvenli şekilde…
DDOS TESTİ Logo
DDOS TESTİ
Siber saldırılardan zarar gören kuruluşlar, bu saldırılar sonucunda pahalıya mal olan iş kesintileri, kritik kurumsal veri kaybı, çalışanlar ya da müşterilere ilişkin kişisel bilgi kayıpları, itibar zedelenmesi gibi vakalar yaşadıklarını belirtiyor. Bu gibi kayıplar kurumlara, üretim kaybı, gelir kaybı ve müşteri güveninin zedelenmesi gibi sonuçlar olarak geri dönüyor. Sadece bir kişi ya da bir kurum…
SIZMA / PENETRASYON TESTİ Logo
SIZMA / PENETRASYON TESTİ
İnternet kullanımının yaygınlaşması sebebiyle son yıllarda gerçekleşme yüzdesi hızla artan güvenlik zafiyetlerinden zarar görme, farklı siber saldırılarına maruz kalma gibi koşullarda, özel şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının teknolojilerin ilerlemesi ve sistemlerin büyümesi ile güvenlik açıkları haliyle ciddi tehdit arz etmektedir. Bu bilincin farkında olan EMFA BT Güvenliği Danışmanlığı, kendini…
BT GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI Logo
BT GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI
Türk Standartlar Enstitüsü tarafından yayımlanan TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre bilgi güvenliğinin, Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik olmak üzere üç temel unsuru bulunmaktadır. Gizlilik, bilginin yetkisi bulunmayan kişilerin erişememesidir. Bütünlük, bilginin yetkiye sahip olmayan kişilerce değişime uğratılması, yok edilmesi gibi tehlikelere karşı muhafaza edilmesidir.…