Danışmanlık Konusunda SSS

ISO 33000 (ISO 15504) SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır. Uluslararası Standartlar Örgütü ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun ortak çalışması ile 1995 yılında çıkarılmıştır. Yazılım geliştirme projelerinin yönetim tarafı çoğunlukla yetersiz planlama, geliştirme süreçlerin tam anlaşılmaması, iyi bir yönetim çerçevesinin olmayışı gibi problemlerle karşı karşıyadır. Bu çerçevede daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır. ISO 33000 (ISO 15504)-SPICE bu standartlardan biri olup, yazılım süreçlerini iyileştirir ve süreç yeteneklerini belirler. SPICE, iki boyutlu bir model olup içe dönük süreç iyileştirme ile içe ve dışa dönük yetenek belirleme amacını taşır. Birinci boyutta süreçler, ikinci boyutta yetenek düzeyleri vardır.

2017-2019 Yazılım Eylem Planı kapsamında; Kamu Yazılım Temini İhalelerinde ISO 33000 (ISO 15504) SPICE belgesi zorunlu hale getirilecektir. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (şimdi ki Kalkınma Bakanlığı) tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak ISO 33000 (ISO 15504) – SPICE Belgesi (ya da CMMI Belgesi) yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI 2 veya 3. Seviye olmaları şartının aranması öngörülmektedir.

EMFA Yazılım ve Danışmanlık, ISO 33000 (ISO 15504) SPICE Danışmanlık Hizmetlerini veren öncü bir firmadır. ISO 33000 (ISO 15504) SPICE Belgesi alan firmaların tamamına yakını EMFA Yazılım Danışmanlık tarafından sunulan hizmet ile belge almaya hak kazanmıştır. Bu sayı her geçen gün artarak devam etmektedir. ISO 33000 (ISO 15504) SPICE Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak istiyorsanız bilgi almak için info@emfayazilim.com adresinden ya da gün içerisinde 0 850 455 36 32 no’lu telefon numarasından bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (şimdi ki Kalkınma Bakanlığı) tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak ISO 33000 (ISO 15504) SPICE Belgesi (ya da CMMI Belgesi) yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI 2 veya 3. Seviye olmaları şartının aranması öngörülmektedir.

EMFA Yazılım ve Danışmanlık, CMMI® Institute Partnerliği olan bir firmadır. CMMI Institute tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak CMMI Eğitimlerini ve Denetim Servislerini vermeye yetkilidir yani akreditedir. 2013 yılından bugüne kadar CMMI Belgelendirme sürecinde danışmanlık hizmeti ve denetim servisi sağladığı firma sayısı önemli rakamlara ulaşmıştır. CMMI Belgelendirmesine yönelik danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak istiyorsanız bilgi almak için info@emfayazilim.com adresinden ya da gün içerisinde 0 850 455 36 32 no’lu telefon numarasından bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.