ÜRÜNLERİMİZ

PICT Logo
PICT
PICT (Process Improvement Control Tools – Süreç  İyileştirme Kontrol Araçları)  NEDİR? PICT tanımlanan faaliyetlere bağlı olarak işlerin yönetilmesini, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturarak kurumsal yönetimi geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sağlayan sistemdir.    PICT 10 modülden oluşmaktadır.  Bunlar; -          Kullanıcı Modülü; Kullanıcı yetkilendirme ve duyuru tanımlaması yapılır. Kullanıcı…
PaperArc + Logo
PaperArc +
PaperArc+  – Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi (EAYS) Kurumların organizasyon yapısı ve fonksiyonlarına uygun olarak sınırsız sayıda hiyerarşinin dinamik klasör ağacı yapısı içerisinde her birimin yine sınırsız sayıda meta veri ve form yapılarını oluşturmalarına olanak tanıyan, detaylı yetkilendirme ve güvenlik altyapısına sahip olan PaperArc+ yalnızca elektronik arşiv yönetimi değil aynı zamanda kurumsal…
DocuArc + Logo
DocuArc +
DocuArc+ – Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kurumlarda üretilen veya dışarıdan gelen evrakların kurum içindeki süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlar. Kurumdaki mevcut iş süreçlerinin tasarlanan formlar ve akış adımları üzerinden daha etkin, hızlı ve yönetilebilir bir şekilde sonuçlandırılmasına olanak tanır. İş süreçlerinin ölçme ve değerlendirilmesine, böylelikle iyileştirme ve…
Sayısallaştırma Hizmeti Logo
Sayısallaştırma Hizmeti
Servis Büro (Tarama-İndeksleme) Hizmeti Kurumların mevcut kağıt ortamında bulunan fiziksel arşivlerinin elektronik ortama (tarama-sayısallaştırma) aktarılması için mevcut kurum arşivleri proje öncesi incelenir ve yol planları çizilir, ihtiyaç (donanım, yazılım ve personel) ve süre analizleri yapılarak proje ekipleri oluşturulur ve arşivleme projesinin başlaması planlanır. Sayısallaştırma projesi…
ServiceArc + Logo
ServiceArc +
Servis Büro (Tarama-İndeksleme) Hizmeti Kurumların mevcut kağıt ortamında bulunan fiziksel arşivlerinin elektronik ortama (tarama-sayısallaştırma) aktarılması için mevcut kurum arşivleri proje öncesi incelenir ve yol planları çizilir, ihtiyaç (donanım, yazılım ve personel) ve süre analizleri yapılarak proje ekipleri oluşturulur ve arşivleme projesinin başlaması planlanır. Sayısallaştırma projesi…
EDIS Logo
EDIS
      EDIS NEDİR? EDIS Adli ve İstihbari Ses İnceleme Yazılımıdır. EDIS istihbarat, organize suçların takibi ve terörle mücadele sonucunda telefon, telsiz, ortam dinlemesi ya da farklı yöntemlerle elde edilen ses ve video kayıtlarının incelenmesi ve çözümlenmesi için ihtiyaç duyulacak tüm analiz araçlarını tek çatı altında sunan ilk ve tek yerli çözümdür. EDIS diğer forensic (adli) ve istihbari…
EDI CC Logo
EDI CC
      EDI CC EDI CC bir call center çözümü olup bu kapsamda, sahip olduğumuz ses teknolojileri ile bankacılık, sigorta, telekomünikasyon, otomotiv gibi ve buna benzer bir çok sektörde hizmet verebilmektedir. Call Center hizmetleri arkasında oluşan büyük ses datasını metne çevirerek  üzerinden performans, kalite, pazarlama, memnuniyet analizleri gibi bu alanlarda oluşan büyük veriyi anlamlı veriye…
EDI APP Logo
EDI APP
      EDI APP Firmamıza ait mevcut ses teknolojileri, mobil çözümler ile bir uygulama haline getirdiğimiz ürünümüzdür. EDI APP Kapsamında 5 adet çözümümüz bulunmaktadır. Bunlar; Verifikasyon Modülü, İlk Kayıt Modülü, Call Recorder, Röportaj ve Dikte’dir. Ek olarak collector yazılımımız da bu uygulamanın içine dahildir.      
EMFA DİJİTALLEŞTİRME SİSTEMLERİ Logo
EMFA DİJİTALLEŞTİRME SİSTEMLERİ
SOUND LAB Logo
SOUND LAB
EDIS NEDİR? EDIS Adli ve İstihbari Ses İnceleme Yazılımıdır. EDIS istihbarat, organize suçların takibi ve terörle mücadele sonucunda telefon, telsiz, ortam dinlemesi ya da farklı yöntemlerle elde edilen ses ve video kayıtlarının incelenmesi ve çözümlenmesi için ihtiyaç duyulacak tüm analiz araçlarını tek çatı altında sunan ilk ve tek yerli çözümdür. EDIS diğer forensic (adli) ve istihbari yazılımların…