SERVICEARC +

Servis Büro (Tarama-İndeksleme) Hizmeti

Kurumların mevcut kağıt ortamında bulunan fiziksel arşivlerinin elektronik ortama (tarama-sayısallaştırma) aktarılması için mevcut kurum arşivleri proje öncesi incelenir ve yol planları çizilir, ihtiyaç (donanım, yazılım ve personel) ve süre analizleri yapılarak proje ekipleri oluşturulur ve arşivleme projesinin başlaması planlanır.

Sayısallaştırma projesi gerçekleştirilirken aynı zamanda fiziksel arşiv düzenlemesinin yapılır.

 

Fiziksel Arşiv Düzenleme:

 • Dosya Açma (Seperasyon)
 • Belge İyileştirme
 • Tarama (Blok Tarama)
 • Dosya Kapama
 • Dosya Yenileme
 • Arşiv Kutusu Yenileme
 • Kutu, Dosya Etiketleme
 • Fiziksel Arşiv Navigasyon Bilgisi Tanımlama
 • İndeks alanlarının girilmesi

 

Tüm sayısallaştırılacak olan belgeler için en az:

 • Düzeltme,
 • Kenarları temizleme,
 • Pürüzleri temizleme,
 • Kenarları kesme,
 • Delik izlerini silme,

       işlemleri gerçekleştirilir.

 

Veri Girişi İstasyonlarında belgeler üzerinde:

 •  Hatalı belge tespiti,
 •  Belge isimlendirme,
 •  Belge birleştirme,
 •  Manuel temizleme,
 •  İndeks alanlarının girilmesi,

      işlemleri gerçekleştirilir.

 

Servis Büro Hizmeti İş Akışı