EMFA HUM-R+

EMFA HUM-R+ (İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ) NEDİR?

Değişim kaçınılmaz ise, doğru olan; değişimden yararlanmaktır

Günümüz iş hayatında en önemli faktör insandır.

Bir organizasyondaki tüm çalışanlar ‘İNSAN KAYNAKLARI’nı oluşturur. Daha açık bir ifadeyle, organizasyondaki üst, orta ve alt kadame yöneticiler, teknik personel, danışman olarak istihdam edilen personel, tam-süreli ya da kısmi süreli çalışan personel, işçi ve memurlar ve diğer şekillerde istihdam edilen tüm personel organizasyonun ‘İNSAN KAYNAKLARI’nı oluşturur.

Sürdürülebilir başarının ancak doğru insan kaynağı ile yakalanacağının Kurum ve Kuruluşlar tarafından anlaşılması ile birlikte,  insan kaynağı eşsiz bir kaynak ve stratejik bir unsur olarak görülmeye başlanmıştır. Doğru kurgulanmış ve iyi tanımlanmış bir organizasyon modeli ile bu yapının gerektirdiği nitelikte ve sayıda çalışanı, ortak bir payda etrafında buluşturan ve onlar için etkin ve gelişime açık çalışma ortamları yaratan İnsan Kaynakları Yönetimi başarı için vazgeçilmezdir.

Özetlemek gerekirse; İNSAN KAYNAKLARI bir kuruluş için en doğru insan kaynağının bulunması, en uygun şekilde yerleştirilmesi, elde tutulması ve geliştirilmesiyle ilgili faaliyetleri içeren işletme işlevidir.

İnsan Kaynakları;

 • İnsan odaklı ve danışmanlık hizmeti veren bölümdür,
 • Misyon ve değerler üretir,
 • İnsanı önemli bir girdi olarak görür,
 • Stratejik planlamalar yaparak işi yönlendirenin insan olduğunu kabul eder,
 • İnsan kaynakları modeli verimli kullanmayı öngörür,
 • Astların yeteneklerini geliştirir.
 • İnsan daha aktif olarak yönetime katılır.

 

Modern insan kaynakları yönetiminin temel görevi çalışanların bir yandan kendi ihtiyaçlarını tatmin ederken diğer yandan en yüksek verimliliğe ulaşmalarını güdüleyici bir örgütsel çevre yaratmaktır.

EMFA HUM-R+ AMAÇ

 • Personel işlemlerinin doğru, hızlı, tutarlı ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda politika belirleyici konumda olan Yöneticiler için hızlı ve güvenilir bir Karar Destek Sistemi oluşturmak.
 • İşlemleri tek merkezde kayıt altına almak, böylece kalıcı ve sağlıklı bir veritabanı oluşturmak.
 • İzleme ve geri dönüş mekanizmalarının doğru bir şekilde işletilmesi ile hizmet kalitesini yükseltmek.
 • Kontrol edilebilir bir ekip yönetimi meydana getirmek.
 • Personel ve Yöneticilerin isteklerine anlık olarak cevap verebilmek.
 • İlerleyen zamanda yapılacak  projeler için altyapı oluşturmak.
 • Personel verimliliğini maksimum düzeye çıkarmak.
 • Personeller arası etkin bir iletişim kurulmasını sağlamak.

NEDEN EMFA HUM-R+?

KLASİK İKYS

 • Kişilik Özelliklerine Odaklanan
 • Geçmişi Baz Alan
 • Yargılayıcı
 • Bireysel
 • Statükocu (Değişime Direnen)

EMFA HUM-R+

 • Yeniliklere ve Hedeflere Odaklanan
 • Geçmiş ve Gelecek Dönemi Baz Alan
 • Önyargısız ve Gelişimi Destekleyen
 • Takım Çalışmasını Destekleyen
 • Yaratıcılığı ve Değişimi Destekleyen

EMFA HUM-R+ MODÜLLERİ GENEL BAKIŞ

 • Organizasyonel Yapılanma
 • Kaynak Planlaması
 • Eğitim ve Kariyer Planlama
 • İş Analiz Yönetimi
 • Performans ve Puan Yönetimi
 • Personel Değerlendirme Yönetimi
 • Strateji Belirleme Yönetimi
 • İşgücü Yönetimi
 • Motivasyon ve Kalite Yönetimi
 • Sicil Yönetimi
 • Kadro İşlemleri Yönetimi
 • Özlük Yönetimi
 • Tahakkuk, Tahsilat ve Bordro Yönetimi
 • Feedback (Geri Besleme) Yönetimi
 • Başvuru Takip Yönetimi
 • Disiplin ve Ödül/Ceza Yönetimi
 • İstek ve Talep Yönetimi
 • Faaliyet Yönetimi

EMFA HUM-R+ SİSTEM MİMARİ

 • İKYS, Visual Studio platformu üzerinde geliştirilmiş web tabanlı bir portal sistemidir.
 • Programlama dili olarak C# ve ASP.NET, script dili olarak ise Javascript ve JQuery kullanılmış, arka planda .NET Framework 4.0 kütüphanesinden faydalanılmıştır.
 • Grafik yapısının ağırlaştırılmaması için sade bir CSS yapısı tasarlanmış, görsel zenginlik için Devexpress ve Ajax Toolları kullanılmıştır.
 • Veritabanından bağımız bir yapı üzerinde çalışılmış ve seçim Kuruma bırakılmıştır (mysql, mssql ve oracle veritabanları için testler tamamlanmıştır).
 • Sistem, yüksek kapasitede kayıt yapılması ve veri alışverişine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Proje genel yapısı göz önünde bulundurulduğunda güvenli bir ORM (Object Relational Mapping - İlişkisel veritabanı ile nesneye yönelik programlama arasında oluşturulan bir köprü) Toolu (LLBLGEN) kullanılmasına karar verilmiş ve böylece performans sorunlarının önüne geçilmiştir.
 • Uygulama aynı anda sınırsız kullanıcıya hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

EMFA HUM-R+ AVANTAJLARI

 • Devlet Personel Başkanlığı yapısına uygun yazılım altyapısı
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile entegre olarak çalışabilme
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile entegre bir yapı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) ile entegre bir yapı
 • Web tabanlı ve çok katmanlı bir mimari
 • Dinamik, modüler ve parametrik bir yapı
 • Yöneticiler için oluşturulmuş Karar Destek Sistemi
 • Veritabanından bağımsız bir yapı (ORM)
 • Tarihsel bazda işlem yapabilme özelliği
 • Web tarayıcılarda (internet explorer, mozilla firefox, google chrome, vb.) sorunsuz çalışabilme
 • Sınırsız kullanıcı tanımlama
 • Sınırsız matbu evrak tanımlama
 • Dinamik, kişiye özel sorgulama ve raporlama (PDF, WORD, XML, EXCEL)
 • Kontrol edilebilir bir ekip yönetimi
 • Kurumsal bir iş takip mekanizması
 • Ayrıntılı yetkilendirme ve loglama sistemi
 • Kendine has şifreleme ve indexleme yapısı
 • Kolay yönetilebilir Sistem Yönetici Arayüzü ve kullanıcı dostu arayüzler

EMFA HUM-R+ UYGULAMA AŞAMALARI

 • Analiz ve Fizibilite Çalışmaları
 • Uygulanacak Yöntem ve Araçların Belirlenmesi
 • Tasarım ve Kodlama Çalışmaları
 • Test Çalışmaları
 • Eğitici Eğitimleri
 • Kullanıcı Eğitimleri
 • Mevcut Verilerin Taşınması
 • Kullanıcı Görüşleri ve Versiyon Yenileme
 • Devreye Alma İşlemleri