EMFA OPTIPUMP+

EMFA OPTIPUMP+ (POMPA ENERJİ ÖLÇÜM PERFORMANS ve VERİMLİLİK SİSTEMİ) NEDİR?

İÇME SUYU

İçme suyu, içilmesi ya da yemeklerde kullanılması güvenli olan ve sağlık sorunlarına yol açmayan sulardır. Küresel olarak insanların %89'u (6.5 milyar kişi) iyileştirilmiş içme suyu kaynağına erişebilmektedir. Yaklaşık %71'i (5.2 milyar kişi) musluk suyu gibi gerektiğinde kullanılabilir kaynaklara erişebilirken, 1.3 milyar kişi su kuyularına ya da herkese açık musluklara erişebilmektedir.

Yerel yönetimler açısından bakıldığında, temiz içme suyunun evlere kesintisiz ve ucuz bir şekilde ulaştırılması en önemli konular arasında yer almaktadır.

İÇME SUYU ŞEBEKELERİ

İçme suyu şebekesi, yerleşim birimlerinin su ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir ana isale hattı üzerinden son kullanıcıya kadar ulaştırılan suyun dağıtıldığı sistemdir.

Temiz içme suyu şebekeleri başlıca;

Su havzası yada yer altı kaynakları;

 • Arıtma tesisleri;
 • Terfi istasyonları;
 • İsale hatları;
 • Son kullanıcılardan Oluşmaktadır.

Su havzalarında biriken ve arıtma işleminden geçirilen su, son kullanıcılara isale ve dağıtım hatları ile ulaştırılmaktadır.

Kilometrelerce uzunluktaki boru hatlarındaki sürtünme ve basınç kayıplarının telafisi ve son kullanıcı olan konutlara ulaştırılması için tekrar basınçlandırılması gereklidir. Bunun için şehirlerin çeşitli noktalarında konumlandırılmış terfi istasyonları yer almaktadır.

Terfi istasyonları basitçe pompalardan oluşmaktadır.

Örneğin, İstanbul’da İSKİ’nin verilerine göre 19.146 km’lik şehir şebekesi, 2.602 km isale hattı bulunmaktadır. Bu hatlarda suyun iletilebilmesi için toplam 1600 pompadan oluşan 115 adet terfi istasyonu bulunmaktadır. Bu pompaların toplam kurulu gücü ise 308.805 kW’tır.

  

POMPA ENERJİ TÜKETİMİ

İstanbul’da tek başına pompalar 125MW’lık bir elektrik üretim tesisinin bir yılda ürettiği elektrik enerjisini tüketmektedir.

POMPA İŞLETME MALİYETLERİ

 • İlk yatırım maliyeti, enerji ve bakım giderleri yanında oldukça azdır.
 • Enerji ve bakım maliyetleri pompa ömrü boyunca harcanan giderlerin yaklaşık %75’ini oluşturmaktadır.
 • Enerji ve bakım maliyetlerini düşürmenin yolu ise Kestirimci Bakım Uygulamaları ile mümkündür.

 

 • Pompaların genel olarak referans verimliliği %85 - %90 olarak kabul edilmektedir.
 • Fakat yapılan çalışmalarda çoğu terfi istasyonunda bakım eksikliği ve yaşlanmaya bağlı olarak pompa verimlerinin %70’in altında olduğu gözlemlenmektedir.
 • Kestirimci bakım uygulamaları ile kayıpların önüne geçmek mümkündür. Bu sayede %20’ye yakın enerji tasarrufu yapmak mümkündür.
 • Örneğin İstanbul’da;
  • Pompa enerji tüketimi yılda 134 Milyon kWh düşürülebilir.
  • Ortalama elektrik fiyatı 0,50 TL/kWh olarak düşünülürse yılda 67 Milyon TL’lik tasarruf sadece verimli kullanım ile sağlanabilir.

POMPA SİSTEMLERİNDE BAKIMIN ÖNEMİ

REAKTİF BAKIM

Hasar oluştuğunda yapılan bakım (Tamir)

Örnek:Rulman dağılması

Problem:Beklenmeyen hasarlara yol açabilir ve tamiri beklenenden pahalı olabilir.

PLANLI BAKIM

Ekipman üreticisi tarafından belirlenen periyotlarla yapılan bakım

Örnek: Belli saat aralığında salmastra değişimi

Problem: Gereksiz bakımlar yapılabilir; bütün problemleri elemez.

ÖN GÖRÜCÜ/KESTİRİMCİ BAKIM

 • Problemler ve hatalar oluşmadan önce belirlenerek yapılan bakım
  • Örnek: Sistem verilerini sürekli izleyerek olası problemlerin önceden söylenmesi (rulman bozulması, çark aşınması vb.)
  • Problem: Büyük ekipmanlarda ölçümlerin sürekli izlenmesi gereklidir. Yüksek teknolojili yazılımı ile izlenmesi gereklidir.
  • Çözüm : OPTI-PUMP

POMPA SİSTEMLERİNDE BAKIMIN ÖNEMİ

 

EMFA OPTIPUMP+ ÖZELLİKLERİ

 • Yerli ve Milli Yazılım ile Algoritma
 • Pompanın üzerindeki sensörler aracılığı ile pompa bilgilerini toplar;
 • Sensör verilerini değerlendirerek sensör hatalarını tespit eder;
 • Pompa performansına etki eden parametrelerin online takibini sağlar;
 • Kestirimci bakım uygulamaları için kaynak oluşturur;
 • Özgün ve milli algoritmalar kullanarak analiz ve hesaplamaları yapar;
 • Pompa performansı ve performans bozunumlarını hesaplar.

OPTIPUMP+ KULLANIMININ GETİRİLERİ

 • Olası Arızalar ve Kaynaklarının Tespiti
 • Fazla Enerji Tüketimlerinin Tespiti
 • Sensör Hatalarının Tespiti
 • Ekipman Değişim ve Bakım Planlaması
 • Gelecekteki Kayıpların Tespiti
 • Kestirimci Bakım Uygulaması
 • Kurum Hafızasının Oluşması
 • Endüstri 4.0’a uyum
 • Web bazlı izlenebilir sonuçlar

NEDEN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ?

Bir performans göstergesine ait referans, ölçülen ve düzeltilmiş performans göstergeleri ile zaman içindeki bozunum yanda gösterilmiştir. Ölçülen performans değeri zamana bağlı olarak sürekli değişmektedir.

Tek başına ölçülen değere bakıldığında, işletme hakkında bilgi alınabilmekte fakat bozunumu hakkında tam ve kesin bilgiler alınamamaktadır.

BOZUNUM NEDİR?

Ekipmanlardaki mekaniksel problemler, kirlenme, yaşlanma, aşınma-yıpranma ve benzeri sebeplerden kaynaklanan bu performans kayıpları bozunum olarak adlandırılır.

GELİŞMİŞ VERİ DOĞRULAMA ALGORİTMASI

OptiPUMP+’da her bir bozunum etki parametresinin duyarlılık derecesine göre veri doğrulaması yapılır. Yani; daha az duyarlı parametreler daha  kolay veri doğrulamadan geçer böylece gereksiz hesaplama ve mesajlar üretilmez.